Litteraturanbefalinger

Her finder du anbefalinger til bøger, artikler og webcasts der roterer omkring værdiskabelse, ganske som fokus hos DAM Consulting. Nogle med et snævert fokus og andre med et bredere fokus - fælles for dem alle er dog at de tilbyder indsigter i en klasse for sig selv.

Grupperingen nedenfor er vejledende - nogle kunne være i flere forskellige kategorier.

Kundefokus og Innovationsledelse:

Bog:
Collective Genius, the art and practice of leading innovation

En hel unik bog omkring det at lede og motivere innovation i virksomheden. Uagtet den er empirisk understøttet, så er den praktisk og anvendelsesorienteret.....ikke mindst ift. hvordan uenigheder og forskelligheder bør dyrkes og fremmes, fremfor at blive kuet og forsøgt trumfet af "the way we normally do and think around here".

God som inspiration for alle hurtigtvoksende innovative organisationer, men helt uundværlig for ledere der ønsker at transformere virksomheder til innovative organisationer.

Linda A. Hill, Greg Brandeau, Emily Truelove og Kent Lineback
Harvard Business Review Press, 2014

Bog:
Business Model Generation

Hvis du overvejer at starte en virksomhed op eller står overfor at skulle lave en større business plan, så skal du helt sikkert overveje at tage fat i Business Model Generation, der både vil give dig inspiration og konkrete metoder du kan benytte i din analyse af markedet og tilrettelæggelse iøvrigt.

Hele bogen kan anbefales, men i særdeleshed afsnit 1 om de grundlæggende begreber samt afsnit 3 om kundefokus, ideudvikling og visualisering bør fremhæves.....og så bør du iøvrigt ikke springe over det indledende korte afsnit.

Alexander Osterwalder og Yves Pigneur
Wiley

Artikel:
Marketing Myopia

En klassiker omkring forskellen mellem outside-in og inside-out perspektivet på en virksomhed og dens produkter samt services.

Selvom artiklen er fra 1960, så er den stadig skræmmende aktuel og kan inspirere samt anspore de fleste i forhold til at tænke kundefokuseret.

Theodore Levitt
Harvard Business Review, July-August 1960

Kultur og mennesker:

Det er en gammel sandhed at størstedelen af fusioner og transformationer skuffer eller fejler ift. de lagte planer, og det er en lige så gammel erkendelse at det ofte kan tilbageføres til forhold omkring kultur og mennesker. Derfor også et par anbefalinger om kultur og mennesker ift. forretningslivet.

Bog:
Fish can't see Water

Ubetinget en lidt ejendommelig titel når man ser den.....men ikke når du har læst bogen. Bogen går grundigt ind i de forskellige kulturelle grundstammer, og giver en helt unik sammenkobling af disse til succesfuld gennemførelse af strategiske tiltag og forandringer. Bevæger sig ikke kun på overordnet plan, men går også ned på lande og regioner med indsigtsfulde kommentarer og anbefalinger.

En bog der udvider perspektivet og forståelsen for kulturelle elementer hos de fleste, og helt uundværlig for en leder der opererer i en international kontekst. Kan også fungere som opslagsværk når den først står i reolen - hvor den klart bør være.

Kai Hammerich og Richard D. Lewis
Wiley, 2013

Bog:
How to win Friends and Influence People

En lidt anderledes tilgang til mennesker, der handler om hvad der gør en god og nær forretningspartner. Standpunktet er at det grundlæggende handler om at give og være oprigtig interesseret.....være "likeable"......og bogen giver rigt med eksempler og anvisninger. Nogle eksempler er ganske forældede, men vel naturligt for en bog fra 1936.

En af de mest solgte bøger gennem tiderne med mere end 30 millioner eksemplarer - kan også fås på dansk.

Dale Carnegie
Simon & Schuster, 1936

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse:

Der er skrevet rigtig mange gode bøger om bestyrelsesarbejde som kunne anbefales her....men få er fokuseret på værdiskabelse som anbefalingerne nedenfor.

Bog:
Når bestyrelsen skaber værdi

Ikke bare relevant for enhver der beskæftiger sig med bestyrelsesarbejde, men også relevant for enhver der skal indgå i et ledelsesteam med fokus på at skabe værdi. 

Kommer indgående ind på at langsigtet værdiskabelse kun sker ved fokus på markedet og kunderne, og hvorledes bestyrelsen kan og bør gå ind i dette - fremfor at holde sig til regnskaber, protokoller og rutine-afrapporteringer. Masser af gode eksempler og hints baseret på Torben Ballegaards lange erfaring og indsigtsfulde perspektiv - herunder ikke mindst afsnit 4 om "Mennesket i bestyrelsesarbejdet". Findes også i en engelsk version.

Torben Ballegaard
Gyldendal, 2014

Bog:
Boards that Lead

Bogens titel skal læses i den moderne kontekst af ledelse, hvor ledelse ikke handler om at tage føringen, bestemme og udstede ordrer....men om at samarbejde og finde de rigtige løsninger i god samt konstruktiv dialog - men også en dialog der skal være skarp, pågående og givende, for at skabe ekstraordinær værdi. Bogens undertitel "When to take charge, when to partner and when to stay out of the way" understreger måske dette lidt mere.

Derudover sættes fingeren dels på traditionelle faldgruber og giver forslag til hvorledes de kan håndteres, men fremfor alt fokuserer bogen på bestyrelsens rolle med at have fokus på det fremadrettede, kunderne samt markedet og er ganske konkret i de discipliner samt handlinger der bør følge hermed - herunder eksempelvis konstant fokus på selskabets berettigelse idag og i fremtiden, evaluering, risikoappetit og ikke mindst talent samt successions planlægning.

Ram Charan, Dennis Carey & Michael Useem
Harvard Business Review Press, 2014

Disruption:

Lidt hypet de sidste år, og noget de færreste har svært ved at definere. Hos DAM ser vi disruption som nært knyttet til kundefokus og innovation, men blot muliggjort og accelereret af både tiden samt den teknologiske udvikling....og det kommer kun til at gå stærkere. Derfor har vi valgt at dele et par gode og indsigtsfulde anbefalinger.

Video:
The Case for Collaborative Consumption

Selvom den er fra 2010, så giver denne TED-talk fra Rachel Botsman stadig værdifuld indsigt og baggrundsforståelse for drivkrafterne indenfor "dele-økonomi".....uden iøvrigt at diskutere for og imod begrebet deleøkonomi her.

Klik på billedet for at afspille i browser eller dette link for at åbne i nyt vindue: Rachel Botsman - Case For Collaborative Consumption

Rachel Botsman
TED Talk


Video:
The Currency of the New Economy is Trust

Også en TED-talk fra Rachel Botsman, men denne fra 2012 og med fokus på det der grundlæggende driver en succesfuld e-service....tillid og tilfredshed fra kunderne. Synliggør store muligheder for både små og store virksomheder, der driver en ordentlig forretning.

Klik på billedet for at afspille i browser eller dette link for at åbne i nyt vindue: Rachel Botsman - Trust as the new currency

Rachel Botsman
TED Talk

Kontakt eller kommentar ?

Håber du er inspireret....og måske har du en litteraturanbefaling eller kommentar til os. Ring gerne til os på +45 70 20 10 17 eller klik på "Kontakt DAM".