Finansiering af vækst

Hvis man har en god ide til at vækste sin forretning, så kan det som udgangspunkt både finansieres og bære en finansiering. Hyppigste kilder er bank, finansieringsinstitutter, investorlån eller investorer med egenkapital, men undertiden kan andre fundingmetoder være relevante - herunder fondsmidler, vækstpuljer, udviklingspuljer eller crowd-funding.

At have en plan
Uanset finansieringsform så kræver det en plan, og en velunderstøttet business-plan bør oftest dokumentere eller sandsynliggøre:

  • Mål og formål....du skal vide hvad du er og vil - hvis ikke du ved det, hvordan skal en investor eller långiver så vide det.
  • Klar retning....men ikke nødvendigvis en detaljeret plan, for verdenen er dynamisk og du kan ikke planlægge alt.
  • Identificeret værdiskabelse....hvordan skaber du værdi for kunderne, og dermed betalingsvillighed.
  • Markedspotentiale....hvor stort er markedet for dit produkt, og hvilke del-segmenter har du eventuelt valgt eller fravalgt.
  • Go-to-market approach....hvordan konverterer du effektivt potentialet til forretning.
  • Enablere og Teamet.....hvem og hvad får dette til at lykkes.

Og husk at en plan måske nok ender i budgetter og tal for forventet omsætning, omkostninger, kapitalbehov etc., men det er elementerne bag disse der er interessante.

At komme rundt om disse underliggende elementer kan undertiden gøres hurtigt, og andre gange er det en mere kompliceret øvelse.....der dog helst skal ende med at være kort og præcis. DAM kan hjælpe med at facilitere både konkrete og løsere tanker omkring vækst, og konvertere disse hands-on til både en ordentlig og hensigtsmæssig dokumentation af de underliggende faktorer samt de tal-mæssige fremskrivninger.

Herved får investorer eller långivere det ønskede grundlag for at vurdere og prissætte bedst muligt, men der bliver også skabt en god forventningsafstemning, ligesom det bliver muligt at vurdere hvilken finansiering der er mest hensigtsmæssig til virksomhedens forhold, forventede investeringer og udvikling.

At tænke stort nok ?
Det kan være bedre og nemmere at finansiere en stor ambitiøs ide, end en halvlunken ambition hvor man har begrænset sig selv allerede inden man er startet. Man kan altid tænke mindre, og så er fordelen at man kan svare klart på hvilke trade-offs man har lavet. Hos DAM er vi både forretningsorienteret og hands-on, og derfor kan vi hjælpe dig med at tænke tilpas stort samt få det kvantificeret og kvalificeret.

Vi kan hjælpe med at få finansiering til dine vækstplaner

Undertiden kan der findes forretningsmodeller, hvor der skabes likviditet ved vækst....fremfor at skabe et kapitalbehov. Det kræver ofte en vis tænken ud af boksen, og derfor kan ekstern facilitering være en god ide.

Brug for hjælp eller høre mere ?

Hvis du har brug for hjælp eller ønsker at høre mere, så ring til os på +45 70 20 10 17 eller klik på "book møde".