Omkostningsanalyser

Ikke kun en spareøvelse

En gennemgang af omkostninger behøves ikke at have et rent fokus på at spare omkostninger - det er også en særdeles kærkommen lejlighed til at sikre fortsat agilitet og at virksomheden kun har de omkostninger der understøtter forretningen i at skabe værdi. Omkostningsanalyser har således ofte til formål alene at skabe et overblik over omkostningsstrukturerne i virksomheden, og de drivere der ligger bag.

Nytte af omkostninger

Nogle gange afholdes der omkostninger hvor udbyttet ikke står mål med prisen - de har bare altid været der og ingen har stillet spørgsmål ved dem. Det er derfor en rigtig god ide at prisen på omkostninger i højere grad bliver kendte og synlige, for kun derved kan medarbejdere stille spørgsmålstegn og handle.....men for nogen virksomheder skal der desværre dårlige resultater til, før man iværksætter en sådan proces.....men virkeligheden er at netop veldrevne virksomheder, er kendetegnet ved at have god kontinuerligt styr på omkostningerne og deres bidrag til forretningen.

Besparelsesprogrammer og eksekveringsstøtte

Udviklingen i markedet eller indtjeningen kan påkræve deciderede besparelsesprogrammer. Udover bistand til analyse- og targetsetting, så tilbyder DAM at vejlede samt bistå med den praktiske planlægning....og tillige udførelse om ønsket. Vi har prøvet det før og ved at det fremfor alt handler om mennesker, og kender de krav dette stiller ift. både forberedelse, gennemførelse og opfølgning. Sjovt bliver det aldrig at træffe den slags beslutninger eller eksekvere dem, men det kan faktisk blive en god proces med et godt udkomme, såfremt det håndteres rigtigt.

 

Uanset om du vil spare omkostninger, have større transparens eller blot ønsker en gennemgang......så har DAM værktøjerne til at hjælpe dig hermed, og vi har dyb praktisk erfaring med den praktiske gennemførelse samt de hensyn der kan spille ind. Vi har altid fokus på konkrete resultater og praktisk implementering - også i forbindelse med omkostningsanalyser - og derfor kan vi også hjælpe dig. Ræk ud og lad os tage en snak om herom.

Ved dine medarbejdere hvor meget du gør for dem ?

Hvis en medarbejder får 30.000 i løn om måneden, så vil den samme medarbejder oftest koste mere end 40t i reel omkostning pr. måned......men medarbejderen går måske stadig og tror at hun eller han "kun" får 30t. Derfor kan synliggørelse af skjulte goder som eksempelvis pensioner, forsikringer, kantineordninger, bredbånd og telefoner være en god ide at få gjort synlige på enten en portal eller via lønsedlen.

Brug for hjælp eller høre mere ?

Hvis du har brug for hjælp eller ønsker at høre mere, så ring til os på +45 70 20 10 17 eller klik på "book møde".