Vækststrategier

Vi hjælper dig gerne med din vækststrategi, og dette handler ikke nødvendigvis kun om at få ideen hvis du ikke har en konkret ide, men også om at få den verificeret og konkretiseret. For en god ide eller plan er som bekendt ikke det store værd hvis den ikke bliver ført ud i livet........og modsat kan det være rigtig farligt at føre de forkerte ideer ud i livet.

At få ideen.....ide-genering
Den sundeste ide-generering og udvikling sker altovervejende gennem en outside-in og kundefokuseret tilgang til opfyldelse af kundernes behov, og de fleste vækststrategier og udvikling af disse vil og bør derfor tage udgangspunkt heri. De fleste virksomheder kan finde store muligheder i at komme helt tæt på kundernes behov, og forstå hvilke behov hos kunden de dækker - og hvilke de måske ikke dækker eller kan dække bedre.

Opkøbsbaseret vækst....tænk stort nok
Undertiden overses muligheden for at vækste virksomheden via opkøb - ofte fordi man ikke giver det en tanke midt i dagligdagen eller man afskriver på forhånd muligheden for at få det finansieret. Det kan imidlertid være en fejlslutning, og undertiden er det faktisk nemmere at få et stort opkøb finansieret og effektueret, end et mindre ditto. Arbejdet er stort set det samme ift. indsats, systemer mv.......men potentialet og gevinsterne er til gengæld så meget større, at det giver en mere robust case, og dermed bliver det også nemmere at finansieret.

DAM kan hjælpe
Uanset om du har ideen eller ej, så kan vi hos DAM hjælpe både med indledende proofing og kvalificering samt større kvalitative og kvantitative analyser, såfremt de indledende overvejelser bekræfter et muligt potentiale. Dette kan have mange former og udtryk, men det starter altid med en indledende dialog, så tag endelig fat i os for en nærmere og uforpligtende snak.

Hvor skal du vækste og hvilke implikationer har det for forretningsmodellen og de prioriteringerne der skal gøres både eksternt og internt ?

Guld i kundeklager

Der kan være guld at finde i en løbende bearbejdning og analyse af kundeklager, for kundeklager er grundlæggende et udtryk for en gap mellem kundens forventning og det virksomheden har leveret.

Der kan derfor være god grund til at gøre det nemt for kunderne at klage, og at følge niveauerne og typerne løbende....men det kræver en positiv tilgang til klagerne, og ikke en "vaske-hænder" attitude i håndteringen.

Udover mulige gode ideer til udvikling eller ændringer i ydelserne, så er det tillige værd at huske, at for hver kunde der klager, er der måske yderligere 10-20 der har haft en lignende oplevelse.....men ikke ulejliget sig med at rette henvendelse.

Brug for hjælp eller høre mere ?

Hvis du har brug for hjælp eller ønsker at høre mere, så ring til os på +45 70 20 10 17 eller klik på "book møde".