Prissætningsstrategier

En overset, men effektfuld disiplin

Der er flere afspekter ift. at få den rigtige pris for varen, men samlet set er prissætning nok det mest effektive værktøj til en forbedret bundlinje. Dermed ikke sagt at man ikke kan spare eller effektivisere sig til en bedre bundlinje - for det kan man ofte - men man kan ikke vedblive med at gøre det over tid. 

Optimering af toplinjen er ofte en overset disiplin, idet mange mener at de tager så meget for varen "som den overhovedet kan trække".....men det er faktisk ikke dette der er kernen. For selvfølgelig tager man det kan kan, under de givne omstændigheder, men det er måske netop omstændighederne - eller synet herpå - der kan ændres. Det er eksempelvis ikke sikkert man får kommunikeret den enkelte kundes fordele godt nok, eller man forsømmer måske at fremhæve fordelene for kundens kunde eller taler et noget indforstået sprog, der ikke tydeliggør alle fordelene.....og hvordan skulle kunden så kunne værdsætte disse.

Der er indtil flere analyser og metoder man kan anvende til at optimere toplinien, og hos DAM Consulting har vi ikke bare stor erfaring med at analysere dette - vi har også erfaring med at høste disse fordele, således det udmønter sig i konkrete resultater på bundlinjen.

Pricing waterfall analyser er et af flere effektive redskaber til at identificere skjulte pris-erosioner, som DAM Consulting benytter sig af.

Hvad sælger du egentligt ?

De fleste virksomheder har en ret præcis formulering af hvad de sælger - men det er  ikke sikkert at dette er hvad kunden køber. DSB ser således nok sig selv indenfor jernbanedrift, men kunden køber jo ikke en tur med toget, men at komme fra eksempelvis København til Odense.....selvom nogen måske ligefrem kunne mene, at kunden ikke køber en tur fra København til Odense, men køber muligheden for at kunne deltage i Onkel Holgers 50 års fødselsdag eller holde jul med familien.

Hos DAM kan vi facilitere en sund og givende diskussion af jeres produkt og marked, samt den værdi det har for kunden, og ofte ser vi betydelige sidegevinster i form af ideer til nye produkter, nye anvendelsesmuligheder eller nye markeder.

Oplagt i forbindelse med en strategi-proces, men også særdeles velegnet på et ledergruppemøde eller som et samlende tværorganisatorisk projekt med inddragelse af medarbejdere fra alle niveauer.

Pris-erosioner

Eet er at sætte den rigtige pris, men dette er ikke det samme som at det også er denne pris der ender i regnskabet, for der kan forekomme rigtig mange forhold, der gør at man ikke realiserer den fulde pris som forventet. Dels kan kunden være omfattet af rabataftaler, årsrabatter eller andet, men der kan også være følgeomkostninger andre steder i organisationen, der defacto udhuler prisen. DAM Consulting kan hjælpe dig med at få disse identificeret.

Brug for hjælp eller høre mere ?

Hvis du har brug for hjælp eller ønsker at høre mere, så ring til os på +45 70 20 10 17 eller klik på "book møde".