Prismodeller

Vi lever for at skabe merværdi for vore kunder, og det ønsker vi også skal afspejle sig i samarbejdet samt den prismodel vi aftaler. Derfor foretrækker vi en honorarmodel der baserer sig på at vi lykkes med at skabe værdi, hvilket er både vores og kundens sikkerhed for at vi kun er der med dette for øje. Hvilken model der passer bedst er forskelligt fra opgave til opgave, og aftales derfor individuelt.

Første møde er altid gratis.....og ofte kræves der flere indledende møder, således der sikres en klar afdækning af opgaven samt afstemning af forventninger. Alle disse vil være uforpligtende samt uden beregning.

Klik på "book møde" eller ring på +45 70 20 10 17 for en uforpligtende snak

Succesbaseret honorar:

Dette er den foretrukne model for de fleste af vore kunder - og for os. Hvilke succes-elementer der aftales er forskellig fra opgave til opgave, men det vil typisk være:

- Effekter
- Milestones som analyser, rapporter eller afholdelse af workshops
- Finansieringstilsagn
- Kapitalfremskaffelse
- Andre vigtige elementer

Det er opgave-bestemt om der sker en fase-opdeling - med succeskriterier for hver fase - hvilket ofte vil være tilfældet, hvis opgaven indeholder tidspunkter, hvor det vil være naturligt for kunden at træffe et vigtigt valg om hvorvidt man ønsker at gå videre og/eller hvilken vej man vil gå. Undertiden kombineres den med et mindre fast basis-honorar, men den kan også være fuldt succesbaseret....og vil så reelt være en no-cure-no-pay model. Vi har ingen problemer med at blive aflønnet efter hvor stor succes vi har med at lykkes.....for vi går kun efter at lykkes.

Fast honorar:
Vi aftaler en fast pris for samarbejdet, og denne ændrer sig ikke medmindre scope ændrer sig. Denne model er velegnet til veldefinerede opgaver, hvor der ikke er den store tvivl om retning eller udfald.
Timebaseret honorar:
Vore ydelser egner sig sjældent til timebaseret afregning, idet vi grundlæggende leverer resultater og effekt....og ikke rå timer. Som udgangspunkt tilbyder vi derfor ikke timebaseret afregning. Hvis der er brug for afklarende møder, så tager vi altid disse uden beregning.
Aktiebaseret honorar:
Undertiden bliver vi spurgt, om vi kan betales med aktier eller optioner i stedet for likvider......og det kan vi sådan set godt, idet vi forlanger af vore partnere, at de har en sund økonomi og har råd til at sige nej til opgaver.....og derfor kan vi også vente med vort honorar eller få det på anden måde. Grundlæggende er det en variant af et succesbaseret honorar, og oftest vil en normal succesbaseret aftale kunne imødekomme de hensyn der er.

Når gode råd er profitable

Vi er nok ikke billigst hvis du kigger på det rå bruttohonorar.......men vi tør godt love at din netto-gevinst ligger i den absolutte top-tier - også når honoraret er fratrukket. Vore prismodeller og tilfredshedsgaranti er din sikkerhed herfor - vi ønsker simpelthen at skabe værdi for dig og din virksomhed.