Tænk som en kapitalfond

Forberedelse, fokus og effektiv eksekvering er en stor del af det kapitalfonde gør.....men du kan gøre det samme.

Der er meget man kan lære fra den måde kapitalfonde tænker og arbejder på, og - uden sammenligning iøvrigt - er der visse lighedspunkter med leoparden i billedlig form.

En leopard er kendetegnet ved at være

  • Koncentreret og super fokuseret i udførelsen
  • Uovertruffen agilitet og hurtighed i eksekvering
  • Betydeligt forudgående analysearbejde med omhyggelig vurdering af mulighederne, selektion af mål og vurdering af den bedste taktik og timing.

Alt dette kendetegner også kapitalfondene, og denne tilgang og metode kan også benyttes af andre ejerformer til at accelerere værdiskabelsen betydeligt. De væsentligste kendetegn og fokusområder er:

  • Hvilke behov dækkes hos kunderne - et outside-in perspektiv
  • Er der nogle unikke IP'ere, metoder eller ressourcer der kan vækstes
  • Et perspektiv på 5-7 år - langt mere end de fleste andre ejerformer
  • Fokus på cash-flow
  • Hvilke 3-5 ting skaber værditilvæksten
  • Exit-muligheder
  • Brug af lånekapital til at geare afkast på egenkapitalen

Hos DAM har vi erfaringen med dette og forstår metoder og tankegang omkring denne form for værdiskabelse. Derfor kan vi hjælpe med alt fra del-elementer til komplet facilitering.

Det er en anden måde at tænke på, og det kan eventuelt starte med en uforpligtende snak om mulighederne over en kop kaffe.

Kapitalfonde kan være en inspiration til hvorledes man også kan se på forretningen, men det kan også være en god exit-mulighed.

Brug for hjælp eller høre mere ?

Hvis du har brug for hjælp eller ønsker at høre mere, så ring til os på +45 70 20 10 17 eller klik på "book møde".