Proces effektivitet

Alt for mange effektiviseringsprojekter ender med at medarbejderne "bare" oplever at skulle arbejde mere, hurtigere eller hårdere....og derfor er den gængse tilgang hos store medarbejdergrupper, også en vis samt berettiget skepsis overfor sådanne projekter.

Et godt effektiviseringprojekt tager derfor hånd om dette - oftest ved at inddrage medarbejderne i processen, hvorved der dels sikres en ordentlig forankring....men også inddragelse af væsentlig og dybdegående viden om virksomhedens processer. 

Indforståede og nedarvede opfattelser af "hvordan man gør" er en af de største trusler mod forandring af processer, og derfor er ekstern facilitering ofte nødvendigt i denne slags processer.....der er simpelthen nødt til at være nogen der stiller spørgsmålstegn. Hos DAM har vi erfaring med at facilitere en sådan proces og stille de rigtige spørgsmål, uanset om det handler om salgsprocesser, produktion eller supportfunktioner.

Vilje hos ledelsen

Når man vil effektivisere processer, er det nødvendigt at ledelsen er villig til at investere i de IT-forbedringer, maskiner eller træning der skal til....ellers ender det alene med almindelig utilfredshed og tvivlsom effekt. Men er man det, så kan resultaterne også være rigtig gode.

Brug for hjælp eller høre mere ?

Hvis du har brug for hjælp eller ønsker at høre mere, så ring til os på +45 70 20 10 17 eller klik på "book møde".