Generationsskifte

Vor erfaring er, at drøftelse af ejer-/generationsskifter ofte drejer sig om en kombination af mere faktuelle afklaringer om hvorledes et ejerskifte konkret kan forløbe, men også konkretisering op mod virksomhedens faktiske forhold og ejerens ønsker.

Hos DAM har vi udviklet et koncept der dels indeholder faktuelle afklaringer omkring hvad en salgsproces kan indeholde før, under og efter et salg, men hvor der også er plads til individuelle drøftelser, og hvor det respekteres at det ikke nødvendigvis kun handler om at sælge så dyrt som muligt, men også handler om mennesker - både ejerlederen, virksomheden og dem omkring virksomheden.

Vores koncept er derfor delt op i 2 fokus-områder - eet med fokus på de mere faktuelle "hårde dele" og et andet forløb med de mere "bløde dele". De kan tages hver for sig eller samlet - og der er ikke noget rigtig eller forkert i om man vælger det ene eller andet. Mennesker er forskellige og derfor skal det også håndteres forskelligt.

Hvad indebærer et salg af virksomheden og hvordan gør man ?

Og handler det kun om penge......næppe - men formentligt også en god del om tvivl, uklarhed og personlig afklaring.

Vort koncept indeholder 2 delvis standardiserede forløb, hvor de mere faktuelle forhold dels gennemgås i en struktureret form over en række workshops, men dernæst også i en form der tillader rum til fordybelse og konkretisering af individuelle forhold i et rimeligt omfang.

Forløb 1 - Ledelsesmæssige/personlige forhold
Har fokus på de mere bløde ting såsom bl.a. ejerens tanker ift. virksomheden og nye ejere, tidshorisonter, DNA, organisationens modenhed, taktiske overvejelser ift. køberkategorier, risikobetragtninger og hvad der i ejerens optik vil kendetegne et godt salg.

Forløb 2 - Forretningsmæssige/praktiske forhold
Har overvejende fokus på at afklare mere hårde fakta ift. hvorledes en proces ofte ser ud, hvilke elementer den indeholder, hvorledes elementerne tilvejebringes, hvilke aktører og rådgivere der indgår samt ikke mindst forskellige prissætningsmodeller og hvilke forhold der kan øge respektive reducere værdien af virksomheden. 

Begge forløb er begge bygget op omkring 4 workshop moduler, og de enkelte moduler har konkrete områder der gennemgås i en form med vægt på plads til både faktuel afklaring samt individuel dialog, og med en tilrettelæggelse således relevans samt forankring tilstræbes maksimeret.

  • Forløbene kan tages hver for sig eller samlet, men med et vist overlap - for man kan ikke drøfte ”bløde” ting uden at der kommer behov for afklaring af sammenhæng med nogle ”hårde” ting og vise-versa........eksempelvis kan salgspris ofte være afhængig af om nuværende ejer selv har lyst til at udvikle virksomheden frem mod et salg eller i højere grad ønsker at sælge ”as-is”.
  • Da ejere sjældent er ens, er der i hvert forløb reserveret plads til fordybelse i individuelle emner knyttet til ejer/generationsskifte.
  • Der indgår ikke selvstudie-elementer og der fordres ikke arbejde fra deltagerens side imellem modulerne - men det må forventes at det igangsætter tanker. Det forventes at drøftelse af disse vil kunne rummes indenfor rammerne af det enkelte forløb.

Forløbene tilbydes til en fast pris alt inklusiv på DKK 50.000 ex. moms pr. forløb, og altid under vores fulde tilfredshedsgaranti.

Kontakt gerne ejer og partner Allan Dam Nielsen på tlf. +45 24 81 98 84 for at høre mere.

Brug for hjælp eller høre mere ?

Hvis du har brug for hjælp eller ønsker at høre mere, så ring til os på +45 70 20 10 17 eller klik på "book møde".