Markedsanalyser

Markedsanalyser er større og længerevarende analyser af typisk produkter og konkurrenter i et givent marked, men det kan også omfatte analyse af andre aktører og interessenter mhp. en bredere kortlægning af markedet.

Formålet kan være mangeartet, men vil typisk være en vurdering af en mulig entry i markedet eller opkøb af konkurrenter i det pågældende marked.

Hvis formålet er en vurdering af mulige opkøbskandidater i et marked eller geografisk område, vil en targetlist kunne suppleres med en vurdering af tilgængeligheden af de pågældende targets, ligesom DAM kan foretage diskrete indledende sonderinger med fuld anonymitet for både vor kunde og det pågældende target.

Succesfuld erobring af nye markeder - eller udvidelse af eksisterende - kan kræve solide analyser af markedet og aktørerne i det. DAM kan hjælpe med at analysere dette.

Undertiden kan køb af konkurrenter være på en god og den bedste måde at komme ind på et marked....og ofte et win-win for både køber og sælger. En kortlægning af et marked kan være en måde at identificere sådanne muligheder på, og hos DAM hjælper vi gerne med det.

Brug for hjælp eller høre mere ?

Hvis du har brug for hjælp eller ønsker at høre mere, så ring til os på +45 70 20 10 17 eller klik på "book møde".