Indkøbsanalyser

Optimering af indkøb handler ikke nødvendigvis kun om at presse leverandører i pris, for ofte kan det medføre et win-win for leverandør og virksomhed, at samle flere typer indkøb hos een leverandør eller overgå til et andet produkt som er billigere for leverandøren at levere.

Hos DAM forstår vi balancen mellem pris, kvalitet og fokus på resultater samt kunder, og vi forstår at ting skal fungere i en hverdag. Det er derfor ikke sikkert at man skal spare bare fordi man kan, men et bevidst valg herom er trods alt at foretrække. Vi kan facilitere og drive en indkøbsanalyse, hvor vi tillige forestår de konkrete forhandlinger med leverandørerne, og derfor bliver virksomhedens eget tidsforbrug reduceret til nogle få statusmøder.

Ofte kombineres denne type opgaver med omkostningsanalyser og procesoptimeringer, men kan også sagtens køres som rent stand-alone projekt. I dialog finder vi det scope der passer din virksomhed bedst.

Nogle omkostningsposter kører ofte under radaren - der kan være betydelige gevinster at hente.

Ikke dårlige indkøbere

Vi oplever ikke at virksomheder er dårlige indkøbere - tværtom - men ting forandrer sig, tiden går og den daglige drift fylder arbejdstiden ud til fulde. Derfor kan et struktureret review af indkøb og omkostninger ofte medføre betydelige besparelser, selvom det måske ikke er hverken 1 eller 2 år siden man gjorde det sidst......og det behøves ikke at være et stort projekt der tager masser af tid for virksomheden.

Nemt at lægge ud....og no-cure, no pay

Et review af indkøb og indkøbspriser er en øvelse man ret nemt kan lægge ud til eksterne, og dermed friholde egne ressource til andre ting. Dertil kører denne type opgaver typisk på no-cure, no pay vilkår, og det er dermed risikofrit at initiere et sådant projekt for virksomheden.

Brug for hjælp eller høre mere ?

Hvis du har brug for hjælp eller ønsker at høre mere, så ring til os på +45 70 20 10 17 eller klik på "book møde".